Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu ubierzchoinke.pl

1.2. Właścicielem sklepu ubierzchoinke.pl i domeny www.ubierzchoinke.pl jest Kacper Parys, ul.Pomorska 14, 05-200, Wołomin, NIP: 1251710627

1.3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

1.4. Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy.

 

§2. Zasady kupowania

2.1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ubierzchoinke.pl.

2.2. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.3. Po złożeniu Zamówienia otrzymacie Państwo automatycznie wygenerowaną wiadomość z potwierdzeniem Zamówienia. W trakcie realizacji Zamówienia wyślemy kolejno wiadomości e-mail informujące o zmianach statusu zamówienia, tzn. o otrzymanej płatności oraz wysyłaniu zamówionego Produktu. 

2.4. Nie uregulowanie płatności powoduje anulowanie zamówienia. 

2.5. Warunkiem koniecznym do skutecznej i terminowej realizacji zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia, w którym Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu, na który ma zostać dostarczone Zamówienie.

2.6. Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub Poczty Polskiej w zależności od wybranej przez Klienta metody wysyłki. Dostępne metody wysyłki to:  wysyłka kurierem InPost,  dostawa do Paczkomatu InPost lub wysyłka za pośrednictwem Pocztex Expres 24, Pocztex Kurier 48.

2.7. Zamówienia wysyłane są w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2.8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. 

 

§3. Metody płatności

3.1. Płatność za Zamówienie złożone w serwisie ubierzchoinke.pl może być dokonana poprzez niżej wymienione sposoby:

  • Szybki przelew - rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem elektronicznym przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Bluemedia
  • BLIK - system płatności mobilnych, który umożliwia użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych
  • Pobranie - należność regulowana jest w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera w miejsce doręczenia.

3.2. Dostępne formy płatności:

3.2.1 Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”

mTransfer – mBank

Inteligo – PKO BP

Bank Pekao

Bank PKO – IKO

Bank PKO- IPKO

Bank Pekao- PeoPay

VOLKSWAGEN BANK – POLSKA

Bank Zachodni WBK

BNP PARIBAS

Pocztowy24

Deutsche Bank

SGB Bank SA

GET IN BANK

Credit Agricole

ING

BNP PARIBAS eBGŻ

Raiffeisen Bank Polska

Eurobank

Millennium BANK

BOŚ Bank

Citi Bank Handlowy

Alior Bank

PBS Bank

NET – Bank Express

Toyota Bank

PLUS Bank

T-Mobile – Usługi bankowe

Płatności BLIK

3.2.2 Karty płatnicze:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

3.3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3.4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

3.5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§4. Rękojmia

4.1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

4.2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

a.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4.3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

4.5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

4.6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

4.7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@ubierzchoinke.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

4.8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

§5. Reklamacje i zwroty

5.1. Wszystkie wysyłane przez Ubierzchoinke.pl produkty są nowe, nie posiadają wad, uszkodzeń oraz są dokładnie sprawdzane przed wysyłką. 

5.2. W przypadku chęci zareklamowania towaru prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny a następnie o wypełnienie formularza reklamacyjnego, który otrzymacie Państwo w mailu zwrotnym. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie 30 dni od momentu dostarczenia przesyłki do sprzedającego. Koszty odesłania przedmiotu wymienionego ponosi Kupujący.

5.3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie kopii paragonu zakupu dołączonego do przesyłki oraz prawidłowe wypełnienie formularza reklamacyjnego.

5.4. Reklamacja jest uwzględniania zawsze w przypadku stwierdzenia ukrytych wad zakupionego przedmioty tzn. niewidocznych w momencie zakupu. Za wszelkie uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania odpowiada Klient. 

5.5. Klient ma prawo zwrócić zakupiony przedmiot bez podania przyczyny, a tym samym odstąpić od umowy w terminie 20 dni od dnia otrzymania przesyłki pod warunkiem, że nie posiada on znamion użytkowania i zapakowany jest w oryginalne opakowanie.

5.6. W przypadku chęci zwrotu towaru Klient wysyła do Sprzedającego drogą mailową wypełniony formularz zwrotu.

5.7. Sprzedający rozpatruje zgłoszenie. Po zaakceptowaniu zgłoszenia, reklamowany produkt należy bezpiecznie zapakować wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi przy dostawie/odbiorze i odesłać/dostarczyć na adres Sprzedającego. 

5.8. Jeśli zwracany towar nie posiada znamion użytkowania i zapakowany jest w oryginalne opakowanie, Sprzedający zwróci środki na konto Kupującego w terminie od 5 do 14 dni roboczych od chwili otrzymania przez Sprzedającego Produktów.

5.9. Ewentualne uszkodzenia paczki/towaru lub braki towaru dostrzeżone przy odbiorze Klient niezwłocznie zgłasza osobie dostarczającej przesyłkę i jeżeli jest to możliwe uzyskuje od niej pisemne potwierdzenie tej okoliczności ze wskazaniem zaistniałych uszkodzeń. O powyższym fakcie Klient powinien zawiadomić również Sprzedawcę i przesłać mu potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, o ile je uzyskał. Zawiadomienia Sprzedawcy Klient dokonuje niezwłocznie na adres mailowy: biuro@ubierzchoinke.pl l lub jakikolwiek inny adres Sprzedawcy dostępny dla Klienta. Klient powinien dążyć do rozpakowania towaru w obecności kuriera czy przewoźnika i w razie potrzeby do sporządzenia w jego obecności protokołu. Dostarczenie przez Klienta ww. potwierdzenia uszkodzeń lub braku towaru nie stanowi warunku rozpatrzenia jego reklamacji. Z uwagi na rodzaj i właściwości dostarczanej przesyłki jako produktu łatwo podlegającego uszkodzeniom przedłożenie wyżej opisanego dowodu ułatwi Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji w interesie Klienta. Z tego samego powodu Klient nie może odmówić potwierdzenia stanu odbieranej od przewoźnika przesyłki z zamówionym towarem w każdej sytuacji, w której przewoźnik zachowując należytą staranność dokona zbadania tego stanu w obecności Klienta.

5.10. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta np.: nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne powstałe po wydaniu towaru Klientowi, użytkowanie produktu niezgodne z przeznaczeniem.

5.11. Opisy i zdjęcia produktów podane na stronie internetowej odpowiadają przeciętnym cechom (wyglądowi) produktów danego rodzaju. Z uwagi na rodzaj i specyfikę produkcji (bombki ręcznie malowane, dekorowane itp.) towar może nieznacznie różnić się od danych wskazanych na stronie internetowej. Drobne i nieistotne różnice wynikające wyłącznie z wyżej opisanych okoliczności nie podlegają reklamacji.

5.12. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni roboczych. 

5.13. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§6. Opinie w sklepie internetowym

6.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

6.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

6.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

6.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

6.5. Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowy o wartości 10 % do wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy jest ważny bezterminowo. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym niezwłocznie po wystawieniu opinii.

6.6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6.7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

6.8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl